Pojištění odpovědnosti zaměstnance

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, po Vás může zaměstnavatel požadovat náhradu až do výše 4,5 násobku průměrné hrubé měsíční mzdy za škodu, kterou způsobíte na jeho majetku, případně mu způsobíte škodu finanční povahy. Typicky jde o škody na svěřených motorových vozidlech či jiných předmětech a při manipulaci se zbožím vysokozdvižným vozíkem. Je tedy ve Vašem zájmu být pro případ vzniku takovéto škody chráněn pojištěním.

Máte zájem o nabídku nebo potřebujete více informací?