Pojištění zaměstnanců

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, lze po zaměstnanci, který pro společnost vykonává činnost na základě pracovní smlouvy nebo je v obdobném smluvním vztahu, požadovat náhradu až do výše 4,5 násobku jeho průměrné hrubé měsíční mzdy za škodu, kterou způsobí zaměstnavateli na jeho majetku, případně mu způsobí škodu finanční povahy. Typicky jde o škody na svěřených motorových vozidlech či jiných předmětech a při manipulaci se zbožím vysokozdvižným vozíkem.

Je tedy v zájmu každého zaměstnance, aby byl pro případ vzniku takovéto škody chráněn pojištěním. A to ať již individuálně, kdy si smlouvu s pojistitelem sjedná sám nebo prostřednictvím svého zprostředkovatele, nebo skupinově, kdy pojištění zajistí zaměstnavatel. V takovém případě lze zpravidla díky vyššímu počtu zaměstnanců dosáhnout na výhodnější podmínky pojištění, zejména cenové.

Cestovní pojištění

Pokud vysíláte své zaměstnance na služební cesty do zahraničí, je vhodné je pojistit pro případ nenadálých zdravotních komplikací včetně případných následků úrazu včetně smrti, odpovědnosti za tam způsobenou škodu např. na vybavení hotelu nebo třeba ztráty zavazadel.

S rostoucím objemem osob vysílaných na služební cesty a dní tam trávených se projevuje cenová výhodnost rámcové pojistné smlouvy před ad hoc sjednáváním cestovního pojištění.

Úrazové pojištění

Pojištění je vhodné pro firmy činné v oborech s vyšším rizikem vzniku škody na zdraví zaměstnance, což už může znamenat skupinu zaměstnanců, kteří tráví většinu pracovní doby za volantem služebního vozidla. Rozsah krytí lze vždy přizpůsobit vašim konkrétním požadavkům.