Pojištění technických rizik

Pojištění strojních a elektronických rizik, včetně přerušení/omezení provozu

Pojištění strojních a elektronických rizik je vhodným doplnění majetkového pojištění a to tam, kde selhání klíčového stroje nebo elektronického zařízení znamená pro společnost významnou majetkovou a finanční ztrátu. Na rozdíl od majetkového pojištění je tímto pojištěním kryto zejména zničení stroje nebo elektronického zařízení z „vnitřní příčiny“, ne proti živelním nebezpečím (nebo jen omezeně).

Sjednat online u Maxima pojišťovny

Stavební a montážní pojištění

Za stavebním pojištěním a montážním pojištěním se skrývá majetkové a odpovědnostní krytí předmětů stavebních prací a subjektů, které se na nich podílejí jako např. hlavní dodavatel, subdodavatelé, investoři, projektanti, projektoví manažeři, atd. Pojistné krytí lze sjednat s řadou rozšíření, kterými se pokryjí specifika daného projektu, např. délka zkušebního provozu díla, délka doby dojednané s investorem pro odstranění závad, nezbytnost pokračování stavebních prací o víkendech a svátcích v případě škody, nutnost speciální dopravy částí budovaného díly v případě škody atp.

Specifickým rozšířením krytí je tzv. ALOP, což je pojištění pro případ, že v souvislosti s majetkovou škodou na budovaném díle dojde ke zpoždění projektu a tím také ke ztrátě zisku investora projektu a/nebo zbytečnému vynaložení některých nákladů.

Stavební a montážní pojištění je možné sjednat jak pro jeden konkrétní projekt (individuální smlouva, zpravidla sjednává investor), tak pro více projektů realizovaných v určitém časovém úseku (rámcová smlouva, zpravidla sjednává stavební firma či developer).