Pojištění vozidel

K ochraně Vás jako řidiče lze sjednat pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Jde o povinné smluvní pojištění, které za Vás uhradí újmu způsobenou na zdraví, životě a majetku třetí strany, včetně případného ušlého výdělku či zisku poškozených osob, a také náklady na nutné právní zastoupení a obhajobu v případě složitějších škod.

K pojištění pro případ poškození nebo zničení vozidla v důsledku havárie, živelní události, odcizení a vandalismu slouží havarijní pojištění vozidla.

Rozsah pojistného krytí lze rozšířit o řadu připojištění, např.

  • pojištění skel vozidla proti rozbití,
  • pojištění asistence a náhradního vozidla v případě nehody a poruchy vozidla,
  • pojištění úrazu přepravovaných osob v souvislosti s nehodou,
  • pojištění poškození a ztráty zavazadel atd.

Pojištění vozidel lze dále doplnit o pojištění rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a pojistným plněním (tzv. GAP pojištění). Toto pojištění pokryje rozdíl mezi cenou, za kterou jste si vozidlo pořídili, a plněním pojistitele z havarijního pojištění po odečtu opotřebení vozidla. Tedy tu část, kterou Vám pojistitel z havarijního pojištění neplní.

Dále také pojištění právní ochrany, kdy si formou pojištění předplácíte odborné právní poradenství nebo přímo zastoupení advokátem v soudním řízení při nenadálé životní situaci.

Potřebujete pomoc s výběrem nejvhodnějšího produktu?

  • Umíme pro Vás získat nejvýhodnější podmínky.
  • Známe nabídky a produkty pojišťoven.
  • Jsme Vám k dispozici v případě škodné události.